Email: kubicek.jos@centrum.cz Phone: +420 603 848 958
Email: kubicek.jos@centrum.cz Phone: +420 603 848 958

Vodohospodářské stavby

  • revitalizace vodních toků a rybníků
  • výstavba a rekonstrukce malých vodních nádrží
  • výstavba gabionových konstrukcí
  • výstavba a odbahnění rybníků, včetně výpustných zařízení
  • protierozní a protipovodňová opatření v krajině
  • výstavba a opravy suchých poldrů a odvodňovacích soustav
  • rekonstrukce výpustných zařízení a bezpečnostních přelivů
  • obnova a zakládání mokřadních ekosystémů