Email: kubicek.jos@centrum.cz Phone: +420 603 848 958
Email: kubicek.jos@centrum.cz Phone: +420 603 848 958
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Stavební společnost Josef Kubíček působí na českém stavebním trhu od roku 1994 a během své existence si vybudovala pevné místo zejména v Jihomoravském kraji. Stavební společnost se specializuje na vodohospodářské stavby, lesotechnické a ekologické stavby, dopravní stavby a pozemní stavby. V roce 2006 došlo k transformaci fyzické osoby na společnost s ručením omezeným – s názvem KUBIKO s.r.o.


Společnost disponuje veškerou stavební technikou potřebnou k realizaci jakýchkoliv zákazníky vyžadovaných činností.


Naší zaměstnanci jsou specialisté ve svém oboru. Tímto zajišťujeme prvotřídní kvalitu námi realizovaných staveb.

 • revitalizace vodních toků a rybníků
 • výstavba a rekonstrukce malých vodních nádrží
 • výstavba gabionových konstrukcí
 • výstavba a odbahnění rybníků, včetně výpustných zařízení
 • protierozní a protipovodňová opatření v krajině
 • výstavba a opravy suchých poldrů a odvodňovacích soustav
 • rekonstrukce výpustných zařízení a bezpečnostních přelivů
 • obnova a zakládání mokřadních ekosystémů
 • výstavba a rekonstrukce lesních cest
 • výstavba a rekonstrukce propustků, svážnic, sjezdů, skládek dřeva a obratišť
 • obnova a zřizování cestních a porostních melioračních příkopů profilovou lžící
 • zřizování ocelových svodnic k regulaci povrchové vody na tělese cest
 • sanace sesuvů půdy
 • hrazení bystřin
 • rekultivační práce
 • kompletní rekonstrukce komunikací, včetně jejich odvodnění
 • výstavba pozemních komunikací všech typů
 • výstavba chodníků a zpevněných ploch
 • výstavba a rekonstrukce polních cest
 • výstavba cyklistických tras
 • pokládání zámkové dlažby
 • sanace svahů
 • kompletní zemní práce pro všechny stavby
 • výstavba sportovišť a zařízení pro volný čas
 • výstavba vodovodních a kanalizačních řadů včetně přípojek
 • pokládka inženýrských sítí pro bytovou a průmyslovou výstavbu
 • hrubé terénní úpravy
 • Ruční rozebírání objektů pomocí malé mechanizace
 • Mechanické rozebírání objektů těžkou mechanizací
 • Vyklízení objektů a sanace pozemků
 • Recyklace betonové i cihelné suti včetně separace kovů
 • Destrukce objektů pomocí trhacích prací