Email: kubicek.jos@centrum.cz Phone: +420 603 848 958
Email: kubicek.jos@centrum.cz Phone: +420 603 848 958

Lesotechnické a ekologické stavby

  • výstavba a rekonstrukce lesních cest
  • výstavba a rekonstrukce propustků, svážnic, sjezdů, skládek dřeva a obratišť
  • obnova a zřizování cestních a porostních melioračních příkopů profilovou lžící
  • zřizování ocelových svodnic k regulaci povrchové vody na tělese cest
  • sanace sesuvů půdy
  • hrazení bystřin
  • rekultivační práce