Email: kubicek.jos@centrum.cz Phone: +420 603 848 958
Email: kubicek.jos@centrum.cz Phone: +420 603 848 958

Dopravní stavby

  • kompletní rekonstrukce komunikací, včetně jejich odvodnění
  • výstavba pozemních komunikací všech typů
  • výstavba chodníků a zpevněných ploch
  • výstavba a rekonstrukce polních cest
  • výstavba cyklistických tras
  • pokládání zámkové dlažby
  • sanace svahů